Thống kê truy cập

Liên kết website

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thụ tinh nhân tạo cho trâu bò năm 2022

27/07/2022 08:21 62 lượt xem

Ngày 25/7/2022,ủy ban nhân xã kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, bò theo chỉ tiêu Kế hoạch số số 7220/KH - UBND ngày 20/12/2021 của UBND xín Mần về việc giao chỉ tiêu KH PTKT - XH năm 2022 và KH số 152/KH- UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện xín Mần về thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò năm 2022.

Description: C:\Users\admin\Desktop\c1bd2b55a364613a3875.jpg

Ảnh: Trâu nghé sau sinh 2 ngày tuổi từ kết quả thụ tinh nhân tạo

Kết quả thụ tinh nhân tạo đã được 23/25 con trâu, bò đạt 92 % KH giao. Trong đó: Trâu  9  và 14 con  bò được sinh ra khỏe mạnh, giống tốt, sức đề kháng cao và  6 con đang thời kỳ mang thai.