Thống kê truy cập

Liên kết website

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an

21/11/2022 12:32 46 lượt xem

gày 18/11, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an. Đồng chí Phạm Duy Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Chủ tịch UBND, kế toán 18 xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an
Toàn cảnh hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an.

Tính đến ngày 11/11/2022, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện rà soát xong 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên qua rà soát, các dự án thuộc nguồn Dân tộc thiểu số - Miền núi phải điều chỉnh lại do không thực hiện được (Gồm Dự án Cấp nước sinh hoạt thôn Suối Thầu, thị trấn Cốc Pài và Dự án Cấp nước sinh hoạt cho thôn Tả Lử Thận xã Pà Vầy Sủ), hiện đang thực hiện lập kế hoạch vốn năm 2023; Các dự án hoàn thành khác đã được nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ để quyết toán; các dự án đang triển khai thực hiện, sau khi thanh toán khối lượng sẽ giải ngân theo giai đoạn nghiệm thu…

Với chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chủ trương của Bộ Công an, tính đến ngày 16/11/2022, tổng số hộ đã có mặt bằng nền nhà là 186 hộ/16 xã, đạt 62%; số tiền đối ứng của các hộ được hỗ trợ là 89 hộ/300 hộ; Các hộ còn lại đang được san mặt nền nhà và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Chương trình làm nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy vẫn đang được triển khai ở giai đoạn 3, tổng số nhà đã hoàn thành là 101/115 nhà; các hộ được hỗ trợ làm nhà ở hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện và chuyển vào ở mới trước Tết Nguyên Đán năm 2023.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được các đại biểu đưa thảo luận, từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục và thực hiện tốt trong thời gian tới.

 

Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền đã biểu dương các phòng ban, các xã, thị trấn đã có những cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an. Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền đề nghị các phòng ban, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 300 nhà ở theo Chương trình hỗ trợ của Bộ Công an; Đẩy nhanh thực hiện giải ngân các nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Các cơ quan, các đơn vị phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện, thanh quyết toán theo từng giai đoạn; Đồng chí cũng yêu cầu các phòng ban, các xã thực hiện rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án, báo cáo theo đúng thời gian các mốc 15/12, 31/12…

Hoàng Thạch

Tin khác