Thống kê truy cập

Liên kết website

Thông báo

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn Nhân dân tích hợp giấy tờ cá nhân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử (VneiD) mức độ 2 trên địa bàn xã Tả Nhìu

01/10/2023 20:43 122 lượt xem

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Xín Mần về việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia trên địa bàn xã Tả Nhìu năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay Công an xã Tả Nhìu đã phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Xín Mần cùng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội xã tổ chức triển khai hướng dẫn Nhân dân tích hợp giấy tờ cá nhân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử (VneiD) mức độ 2 trên địa bàn xã Tả Nhìu.

        Thời gian vừa qua xã Tả Nhìu với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án 06/CP nói chung và công tác tích hợp, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 nói riêng đã đạt được những kết quả cụ thể: Số công dân đủ tuổi đã tích hợp định danh điện tử mức 2 là 2421/2962 công dân, đạt 82%; số công dân đã kích hoạt mức độ 2 là 1925/2962 công dân, đạt 65% (đứng thứ 3 toàn huyện) tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đạt chỉ tiêu huyện giao.

   

(Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể xã tích hợp giấy tờ, tạo tài khoản Định danh điện tử cho Nhân dân trên địa bàn)

Hiện nay toàn xã vẫn còn 541/2962 công dân đến tuổi chưa tích hợp ĐDĐT mức 2; 450 công dân đã tích hợp nhưng chưa được kích hoạt. Để đảm bảo chỉ tiêu huyện giao và tiến tới 100% công dân đến tuổi có tài khoản ĐDĐT mức độ 2, Công an xã Tả Nhìu thông báo và đề nghị Nhân dân trên địa bàn xã khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với 541 công dân chưa tích hợp ĐDĐT mức 2 (Đã gửi danh sách cụ thể từng công dân cho Ban phát triển thôn thông báo), khẩn trương mang giấy tờ cá nhân gồm: Thẻ CCCD gắn chíp, số điện thoại cá nhân chính chủ, thẻ hoặc số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (nếu có), giấy phép lái xe (nếu có), đăng ký xe (nếu có), mã số thuế (nếu có) đến Trung tâm hành chính công huyện Xín Mần tích hợp giấy tờ, tạo tài khoản Định danh điện tử mức độ 2.

2. Đối với số 450 công dân đã tích hợp giấy tờ nhưng chưa kích hoạt Định danh điện tử mức độ 2 (Đã gửi danh sách cụ thể từng công dân cho Ban phát triển thôn thông báo) chủ động mang theo thẻ CCCD gắn chíp và điện thoại di động cá nhân có lắp sim đã đăng ký tài khoản Định danh điện tử đến Công an xã để được hướng dẫn kích hoạt; khi có cán bộ xã, Công an xã, Ban phát triển thôn đến tận gia đình hướng dẫn kích hoạt đề nghị công dân phối hợp thực hiện.

3. Đối với số công dân đã tích hợp nhưng sai số điện thoại hoặc hiện tại thay đổi số điện thoại khác so với số đã tích hợp thì đề nghị công dân cung cấp số điện thoại hiện tại, số đúng của công dân cùng với thẻ CCCD gắn chíp lên Công an xã để tiến hành thay đổi, chỉnh sửa hoặc trực tiếp đến Trung tâm hành chính công huyện Xín Mần để yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa.

4. Đối với các công dân nằm trong danh sách trên nếu như đã thông báo nhiều lần mà không đi tích hợp, không phối hợp kích hoạt mà không phải lý do chính đáng, bất khả kháng thì Công an xã sẽ tham mưu để xem xét tạm thời không giải quyết một số thủ tục hành chính cho công dân khi công dân yêu cầu (Thủ tục hành chính qua trực tuyến, dịch vụ công yêu cầu bắt buộc công dân phải có tài khoản ĐDĐT VneiD mức độ 2 mới đăng ký thực hiện được).

Thời gian thực hiện đến hết tháng 10/2023, kính đề nghị bà con Nhân dân trên địa bàn xã Tả Nhìu thực hiện nghiêm túc, chung tay thực góp phần hiện tốt “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

CAX TẢ NHÌU

Tin khác