Thống kê truy cập

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

22/05/2024 15:00 13 lượt xem

Sáng 17.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2024, trực tuyến tới các huyện, thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CCHC tỉnh đồng chủ trì. Tại điểm cầu huyện Xín Mần do đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu trung tâm huyện.

 Về cải cách TTHC, UBND tỉnh ban hành 36 quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC. Từ ngày 15.12.2023 đến hết ngày 14.5.2024, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 99.191 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ 97.090 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua 2.101 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 91.357 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 90.348 hồ sơ, tương ứng 98,9%; đúng hạn 15 hồ sơ, tương ứng 0,02%; quá hạn 994 hồ sơ, tương ứng 1,09%. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Đối với huyện Xín Mần đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024. Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2023 được tỉnh công bố 82,36/100 điểm, đạt 82,36%, trong đó điểm điều tra xã hội học 7,98/8 điểm, đạt 99,75 điểm; điểm chỉ số hài lòng của người dân 9,97/10 điểm, đạt 9,97%; Kết quả xếp loại tốt, đứng thứ 5/11 huyện, thành phố, giảm 03 bậc so với năm 2022. Kết quả bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đến ngày 16/5/2024 đạt 88,86 điểm, xếp loại tốt; Xếp hạng 2/11 huyện, thành phố

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các thành viên BCĐ CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần xác định rõ quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể CCHC; xác định đầu tư cho CCHC là đầu tư phát triển để tạo khí thế, động lực mới, giá trị mới, thành công mới. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm. Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh. Tập trung đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đặc biệt là tập trung triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2024; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, xã hội về ý nghĩa, kết quả của các chỉ số để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, giám sát của người dân, xã hội về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Dịp này UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh./.

 

TTTĐT huyện

Tin khác