Thống kê truy cập

Liên kết website

Thông tin tuyên truyền

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Xín Mần năm 2024

23/05/2024 15:45 49 lượt xem

Ngày 16.05.2024, UBND huyện  Xín Mần tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng với thanh niên huyện năm 2024. Dự hội nghị có một số lãnh đạo các ban, ngành của huyện.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Xín Mần năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Xín Mần năm 2024.

Tại buổi tiếp xúc đối thoại, trong không khí cởi mở, các đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến thanh niên, tập trung vào các vấn đề: chính sách tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết việc làm cho thanh niên; chính sách đối với thanh niên, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; có chính sách phù hợp trong phát triển du lịch của địa phương, hỗ trợ vay vốn phát du lịch, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp; giải pháp kiện toàn, sắp xếp vị trí công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở khi đã quá tuổi…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Qua các ý kiến, kiến nghị của thanh niên đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng và đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện trả lời, làm rõ. Đồng chí cũng giao cho các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên tại các xã, thị trấn; Chủ động tham mưu cho UBND huyện triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện; tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trên địa bàn về tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để đoàn viên thanh niên biết, thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật; vận động, tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng nhấn mạnh:  Đoàn viên, thanh niên, các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu, từng bước trưởng thành; bằng tinh thần tự lực, tự cường, thể hiện năng lực, hoài bão, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Xín Mần, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng bộ huyện trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới; quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; Các tổ chức Đoàn, Hội, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; phát huy nội lực, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, cùng với đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Việt Trung

Tin khác