Thống kê truy cập

Liên kết website

Thông tin tuyên truyền

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

23/05/2024 15:50 46 lượt xem

Ngày 21.05.2024, UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham gia tập huấn gồm lãnh đạo các xã, thị trấn; cán bộ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cần tiếp thu đầy đủ các nội dung chương trình tập huấn, để từ đó áp dụng vào công việc thực tiễn một cách hiệu quả; Việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện đối với một số cán bộ công chức, viên chức còn lúng túng, chính vì vậy việc tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết khi có vụ việc, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế; Góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được trao đổi, hướng dẫn các nội dung về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; các kỹ năng trong xử phạt vi phạm hành chính như: Việc xác định hành vi, vi phạm, lập biên bản xử lý, xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả, kỹ năng soạn thảo, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; xử lý quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện; trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thông qua cơ chế kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;…

Hồng Hải - Việt Trung

Tin khác